เวทีประชุมเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกก ตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)

มูลนิธิแม่กก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  1. ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเครือข่าย
  2. กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่าย(คอสม.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *