February 2021

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ก็ดีหรือท่อซีเมนต์ก็ดีใช้ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย โตเร็ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี สามารถใช้พื้นที่เลี้ยงร่วมกับแปลงปลูกผักสวนครัวได้ยิ่งดีเพราะ เวลาถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลาบ่อกบ ลงในแปลงผักเป็นปุ๋ยน้ำให้กับพืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในรอบ 1 ปี การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบได้นานถึง 5-6 เดือน เข้าสู่หน้าหนาว ปลาดุกและกบไม่กินอาหารจะชะลอการเจริญเติบโต หรือหยุดกินอาหาร วัสดุและภาชนะที่ใช้สร้างบ่อในการเลี้ยงปลาดุกและกบ มีหลายชนิดและทำได้หลากหลายวิธีตามใจชอบและที่สำคัญสามารถหาวัสดุได้ง่ายสะดวกในชุมชนนั้นๆ เช่น บ่อดินและยางรถยนต์ บ่อซีเมนต์ บ่อท่อกลม (ซีเมนต์)  การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ลูกกบและลูกปลาดุกราคาถูกและประหยัดน้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกบใช้น้ำน้อยมาก โตเร็ว ปลาดุก และกบเลี้ยงได้ 5-6 เดือนก็สามารถกินได้ ปลาดุกจะอยู่ที่ 7-10 ตัว ตัวต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม สามารถขายได้ กิโลกรัมละ 45-60 บาท ส่วนกบเลี้ยง 5 เดือน 5 …

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ Read More »

เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในช่วงที่มีการฟักไข่ไปจนถึงลูกไก่แรกเกิดได้ 3 เดือน ถ้ามีการจัดการลูกไก่ได้ดีก็สามารถช่วยให้คอรบครัวมีอาหารโปรตีนประเภทเนื้อไก่ ไข่ไก่ ได้ตลอดปีและสามารถมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างดี

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก หรือหญ้าชนิดใบแคบบางอย่างที่มีลำต้นหลายต้น เช่น หญ้าแฝก ปลูกตามแนวระดับของพื้นที่ลาดชันแปลงพืชที่ยาวนี้ประกอบด้วยพืชชนิดนี้และพืชอื่นๆที่คล้ายกันจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอย่างได้ผล และภายในแปลงที่อยู่ระหว่างแถวระดับ มีความกล้าง 4-10 เมตร ที่เกษตรก็สามารถปลูกพืชไร่ได้ ส่วนโหญ่ความกว้างระหว่างแถวระดับขึ้นอยู่กับความลาดชัน ยิ่งความลาดชันของไร่มีมากก็ยิ่งต้องทำให้ความแคบของแปลงระหว่างแถวระดับแคบลง ข้อจำกัดของการใช้แถวระดับอย่างพืชตระกลูถั่วที่พบบ่อยครั้งยากที่จะหาและหรือผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นๆที่ใช้ในการขยายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดอย่างเพียงพอต่อการปลูกและดูแลรักษาเป็นแถวระดับ อุปสรรคอีกหนึ่งเรื่อง คือเวลา และแรงงานที่ต้องการเพื่อจะดูแลรักษาพืชในแถวระดับ เช่น การกำจัดวัชพืชเป็นครั้งคราวการตัดแต่งพืชในแถวระดับ การปลูกพืชใหม่ เช่นเดียวกับข้อจำกัดที่พบจากเกษตรที่ทำไร่โดยใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยต้นไม้ตระกูลถั่ว หรือหญ้าแฝกอย่างเดียวคงใช้พื้นที่มีค่าต่อการผลิต ซึ่งไม่ต้องการให้พื้นที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถึงแม้ว่าแถวระดับแบบนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ดิน แต่มีข้อยกเวินอย่างหนึ่งคือ การผลิตใบสดที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์จากต้นไม้ตระกูลถั่วและหญ้าบางชนิดในช่วงฤดูฝน เช่น หญ้าเนเปียร์ ทางเลือกวนเกษตรอีกหนึ่งเหตุผลที่มีประโยชน์หลายอย่าง คือ การใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชผสมผสานที่ให้ร่มเงาน้อยและให้ผลผลิตเป็นอาหารได้ เช่น มะละกอ สับปะรด หวาย มะลิกไม้และชาภายในแถวระดับนั้น มากพืชเหล่านี้ ก็มีคุณค่าสำหรับ เกษตรกรท้องถิ่น อีกทั้งค่อนข้างงายในการจัดหาและเมื่อปลูกแถวระดับแล้ว ให้ประโยชน์สองทางคือ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และยังให้ผลผลิตที่กินและนำไปขายได้ ทั้งนี้เพื่อจะอนุรักษ์ดินให้เต็มพื้นที่ว่างระหว่างซึ่งหญ้าท้องถิ่นได้ เช่น …

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง Read More »

สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

บ้านจะโต๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

แหล่งทุนเยี่ยมเยียนพื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่Diakoniaแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกกตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)และกลุ่มVSLA(ออมทรัพย์)เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและศึกษาดูงานแปลงวนเกษตรบ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การดูแลและเก็บผลผลิตแปลงวนเกษตร

การกำจัดวัชพืชในแปลงวนเกษตรมีความสำคัญมากเพื่อลดการแย่งอาหารของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและป้องกันโรคแมลงที่ทำลายพืชผล