การจำหน่ายสินค้าศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและฟาร์มขนาดย่อม

การซื้อหรือแจกฟรีกล้าไม้ มีต้นไม้อะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ สามารถจำหน่ายได้ครั้งละ หรือคนละกี่ต้น

admin

กุมภาพันธ์ 18, 2021

บริการให้ นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษาดูงาน

รับอาสาสมัคร จากต่างประเทศ ต้องการจากประเทศอะไร หรือรับหมด มีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร เช่น การศึกษา ความสนใจของอาสาสมัคร ระยะเวลาที่สามารถรับได้เช่น ช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. เท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร แจ้งให้อาสาสมัครรู้ วีซ่าประเภทไหนที่ต้องใช้

admin

กุมภาพันธ์ 9, 2021