เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมู ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในชุมชน แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ในด้านต้นทุนการผลิตสูง และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        การเลี้ยงหมูหลุมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะต้นทันการผลิตที่ไม่สูง การจัดการที่ดี และสามารถนำมูลหมูหลุมมาทำประโยชน์ได้

วิธีทำคอกหมูหลุม

 1.  การสร้างโรงเรือน เลือกพื้นที่น้ำไม่ท่วมขัง อากาศถ่ายเทสะดวก
 2.  การเตรียมพื้นที่คอกไม่ควรเทซีเมนต์ในพื้นที่ล่างสุดของคอกเนื่องจากไม่มีการระบายของอากาศและน้ำในดิน
 3. พื้นที่สร้างคอกคำนวณจาก จำนวนหมู 1 ตัวต่อพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ,- คอกขนาด 3*3 เมตร เลี้ยงได้ 2 ตัว
 4. ขุดดินออกในส่วนพื้นที่จะสร้างคอก ลึก 80 เซนติเมตร 
 5. ใช้แผ่นไม้หรืออิฐบล็อก กั้น ด้านข้างคอกเหนือขอบหลุมสูง ประมาณ 1 ฟุต เพื่อกั้นดิน และฝนสาดลงในหลุม
 6. ใส่วัสดุรองพื้นคอกลงไปในหลุมซึ่งประกอบด้วย แกลบหยาบลงไปประมาณ 80 เซนติเมตร

การจัดการเลี้ยงหมูหลุม

 1. การนำลูกหมูมาเลี้ยง ควรมีอายุ 3 เดือนขึ้นไปหรือมีน้ำหนักตั้งแต่ 30 กิโลกรัม เป็นต้นไป ขนาดตัวใกล้เคียงกัน
 2. ในช่วงเดือนแรกให้ใช้อาหารเม็ดหมูอ่อนก่อนหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนอาหารผสมรำและอาหารหมัก

ข้อควรระวังในการเลี้ยงหมูหลุม

 1. ระวังน้ำเข้าทางพื้นดิน และหลังคารั่ว
 2. ในช่วงแรกอาจจะเกิดการคันตามผิวหนังของหมู
 3. ควรใช้จุกน้ำหมู เพื่อให้ดูดกินได้ตลอด
 4. ระยะเวลาในการใส่แกลบ ไม่ให้นานเกินไปและจากแกลบเปลี่ยนเป็นดินและการใช้น้ำหมัก

ประโยชน์การเลี้ยงหมูหลุม

 1. ลดต้นทุนการจัดการ เช่น น้ำ แรงงาน อื่นๆ
 2. ลดกลิ่น และแลงวันรบกวน
 3. ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์
 4. ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มี
 5. การทำเกษตรแบบเศรษกิจพอเพียง