เรื่อง การผลิตน้ำหมักจากผลไม้

น้ำหมักผลไม้เป็นน้ำที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ หรือดื่มก็ได้ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตของเราเอง ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากและสามารถททำอง เป็นการนำวัตถุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

อุปกรณ์

 1. ผลไม้สุกที่มีรสหวาน      10 กิโลกรัม
 2. กากน้ำตาล              1 กิโลกรัม
 3. โอ่ง

วิธีการทำ

 1. นำผลไม้สุกมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
 2. นำผลไม้ที่หั่นมาผสมกับกากน้ำตาลให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่โอ่ง ปิดฝาด้วยกระดาษ
 3. หมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน
 4. เมื่อครบ 15 วันแล้ว นำมาเทในถังเปล่าเพื่อกรองเอาแต่น้ำผลไม้หมักจากนั้นนำไปใส่ขวดปิดฝาให้สนิท

วิธีใช้

 1. คอกหมู  – อัตราส่วนที่ใช้ล้างคอกหมู คือ 5 ฝา ต่อน้ำ 3 ลิตร
 2. แปลงผัก – อัตราส่วนที่ใช้คือ 3 ฝา ต่อน้ำ 5 ลิตร
 3. ให้หมูกิน – อัตราส่วนที่ใช้คือ 2 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร

ประโยชน์

 1. ใช้ในการล้างคอกหมู เพื่อดับกลิ่นเหม็นและไล่แมลงรบกวนสัตว์
 2. ลดต้นทุนการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาดับกลิ่น
 3. ผสมในน้ำดื่มเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายของสัตว์
 4. ใช้ผสมน้ำรดผักสวนครัว
 5. สร้างรายได้เสริมให้กับผู้ผลิต