เรื่อง อาหารหมักจากต้นกล้วย

อาหารหมักจากต้นกล้วยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิตอาหาร การนำวัสดุในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการอาหารให้กับสัตว์ 

วิธีการทำ

 1. สับต้นกล้วยให้มีขนาดเล็ก
 2. นำต้นกล้วยที่สับมาผสมกับเกลือและกากน้ำตาล ผสมให้เข้ากัน
 3. ทำการหมักทิ้งไว้ ประมาณ 5 วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์

อุปกรณ์ วัตถุดิบ

 1. ต้นกล้วย 10 ต้น
 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
 3. เกลือเม็ด 1 กิโลกรัม
 4. ถังสำหรับหมัก 

อัตราการให้อาหารหมักกับอาหารผสมแม่พันธุ์

 • อาหารผสมประมาณ 1.5 กก.ต่ออาหารหมักต้นกล้วย 1 กก.
 • หมูขุน
 • อาหารผสมประมาณ 1 กก.ต่ออาหารหมักต้นกล้วย 1 กก.

ประโยชน์

 1. เพิ่มเนื้อแดงให้กับเนื้อหมู
 2. ลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์
 3. เพิ่มความน่ากินให้กับอาหาร ทำให้หมูกินได้มากขึ้นและเจริญเติบโตเร็ว
 4. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในอาหารสัตว์
 5. เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์
 6. วัตถุดิบที่นำมาใช้ เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น