การจำหน่ายสินค้าศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและฟาร์มขนาดย่อม

การจำหน่ายกล้าไม้สามารถจำหน่ายได้ไม่จำกัดจำนวน จะมีการแจกฟรีกล้าไม้ให้กับคนที่ศึกษาดูงานในศูนย์

  1. ไม้ค้อกล้าละ ราคา 20 บาท (ราคาขึ้นอยู่ขนาด)
  2. ต้นหวายหนามขาวกล้าละ 15 บาท
  3. ต้นเต่าร้างแดงกล้าละ 10 -20 บาท
  4. ต้นต้างหลวง กล้าใหญ่ 20-30  บาท กล้าเล็ก 15 – 20 บาท5.ต้นผักหวานบ้านกล้าละ 10 -30  บาท
  • น้ำผึ้ง
  • หมู
  • ไก่
  • กบ
  • เมล็ดพันธุ์สำหรับ วนเกษตร
  • ใบชาแห้ง อินทรีย์จากแปลงวนเกษตร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *