การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ก็ดีหรือท่อซีเมนต์ก็ดีใช้ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย โตเร็ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี สามารถใช้พื้นที่เลี้ยงร่วมกับแปลงปลูกผักสวนครัวได้ยิ่งดีเพราะ เวลาถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลาบ่อกบ ลงในแปลงผักเป็นปุ๋ยน้ำให้กับพืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในรอบ 1 ปี การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบได้นานถึง 5-6 เดือน เข้าสู่หน้าหนาว ปลาดุกและกบไม่กินอาหารจะชะลอการเจริญเติบโต หรือหยุดกินอาหาร

วัสดุและภาชนะที่ใช้สร้างบ่อในการเลี้ยงปลาดุกและกบ

มีหลายชนิดและทำได้หลากหลายวิธีตามใจชอบและที่สำคัญสามารถหาวัสดุได้ง่ายสะดวกในชุมชนนั้นๆ เช่น บ่อดินและยางรถยนต์ บ่อซีเมนต์ บ่อท่อกลม (ซีเมนต์) 

การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ

ลูกกบและลูกปลาดุกราคาถูกและประหยัดน้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกบใช้น้ำน้อยมาก โตเร็ว ปลาดุก และกบเลี้ยงได้ 5-6 เดือนก็สามารถกินได้ ปลาดุกจะอยู่ที่ 7-10 ตัว ตัวต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม สามารถขายได้ กิโลกรัมละ 45-60 บาท ส่วนกบเลี้ยง 5 เดือน 5 ตัวต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *