เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในช่วงที่มีการฟักไข่ไปจนถึงลูกไก่แรกเกิดได้ 3 เดือน ถ้ามีการจัดการลูกไก่ได้ดีก็สามารถช่วยให้คอรบครัวมีอาหารโปรตีนประเภทเนื้อไก่ ไข่ไก่ ได้ตลอดปีและสามารถมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *