Blog

การจำหน่ายสินค้าศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและฟาร์มขนาดย่อม

การจำหน่ายกล้าไม้สามารถจำหน่ายได้ไม่จำกัดจำนวน จะมีการแจกฟรีกล้าไม้ให้กับคนที่ศึกษาดูงานในศูนย์ ไม้ค้อกล้าละ ราคา 20 บาท (ราคาขึ้นอยู่ขนาด) ต้นหวายหนามขาวกล้าละ 15 บาท ต้นเต่าร้างแดงกล้าละ 10 -20 บาท ต้นต้างหลวง กล้าใหญ่ 20-30  บาท กล้าเล็ก 15 – 20 บาท5.ต้นผักหวานบ้านกล้าละ 10 -30  บาท น้ำผึ้ง หมู ไก่ กบ เมล็ดพันธุ์สำหรับ วนเกษตร ใบชาแห้ง อินทรีย์จากแปลงวนเกษตร

บริการให้ นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษาดูงาน

รับอาสาสมัคร จากต่างประเทศ ต้องการจากประเทศอะไร หรือรับหมด มีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร เช่น การศึกษา ความสนใจของอาสาสมัคร ระยะเวลาที่สามารถรับได้เช่น ช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. เท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร แจ้งให้อาสาสมัครรู้ วีซ่าประเภทไหนที่ต้องใช้ รับทุกประเทศ ทุกเพศ อายุ 20 – 60 ปี   บุคคลที่สนใจ เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ บุคคลที่อยากทำงานวิจัย บุคคลที่สนใจงานพัฒนาด้านสังคม บุคคลที่พัฒนาศักยภาพด้านการระดมทุนเพื่องานพัฒนา บุคคลที่สนใจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ประเภทวีซ่า = นักท่องเที่ยว ,งานวิจัย เป็นต้น ระยะเวลา = ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่อาสาสมัครสนใจ สิ่งอำนวยความสะดวก = บ้านพัก เครื่องใช้ไฟฟ้า  สถานที่วิจัยและเรียนรู้ (ศูนย์ ,ชุมชน,พื้นที่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ,กลุ่มองค์กรชุมชน,เครือข่ายต่างๆและอื่นๆ) สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบ = ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (การเดินทาง,การเตรียมการ,ค่าใช้จ่ายระหว่างที่เป็นอาสาองค์กร,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร,ค่าวีซ่า,ค่าวิจัยต่างๆ) และอยู่ภายในกฎระเบียนขององค์กร

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ก็ดีหรือท่อซีเมนต์ก็ดีใช้ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย โตเร็ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี สามารถใช้พื้นที่เลี้ยงร่วมกับแปลงปลูกผักสวนครัวได้ยิ่งดีเพราะ เวลาถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลาบ่อกบ ลงในแปลงผักเป็นปุ๋ยน้ำให้กับพืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในรอบ 1 ปี การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบได้นานถึง 5-6 เดือน เข้าสู่หน้าหนาว ปลาดุกและกบไม่กินอาหารจะชะลอการเจริญเติบโต หรือหยุดกินอาหาร วัสดุและภาชนะที่ใช้สร้างบ่อในการเลี้ยงปลาดุกและกบ มีหลายชนิดและทำได้หลากหลายวิธีตามใจชอบและที่สำคัญสามารถหาวัสดุได้ง่ายสะดวกในชุมชนนั้นๆ เช่น บ่อดินและยางรถยนต์ บ่อซีเมนต์ บ่อท่อกลม (ซีเมนต์)  การเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ลูกกบและลูกปลาดุกราคาถูกและประหยัดน้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกบใช้น้ำน้อยมาก โตเร็ว ปลาดุก และกบเลี้ยงได้ 5-6 เดือนก็สามารถกินได้ ปลาดุกจะอยู่ที่ 7-10 ตัว ตัวต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม สามารถขายได้ กิโลกรัมละ 45-60 บาท ส่วนกบเลี้ยง 5 เดือน 5 …

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ Read More »

เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในช่วงที่มีการฟักไข่ไปจนถึงลูกไก่แรกเกิดได้ 3 เดือน ถ้ามีการจัดการลูกไก่ได้ดีก็สามารถช่วยให้คอรบครัวมีอาหารโปรตีนประเภทเนื้อไก่ ไข่ไก่ ได้ตลอดปีและสามารถมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างดี

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก หรือหญ้าชนิดใบแคบบางอย่างที่มีลำต้นหลายต้น เช่น หญ้าแฝก ปลูกตามแนวระดับของพื้นที่ลาดชันแปลงพืชที่ยาวนี้ประกอบด้วยพืชชนิดนี้และพืชอื่นๆที่คล้ายกันจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอย่างได้ผล และภายในแปลงที่อยู่ระหว่างแถวระดับ มีความกล้าง 4-10 เมตร ที่เกษตรก็สามารถปลูกพืชไร่ได้ ส่วนโหญ่ความกว้างระหว่างแถวระดับขึ้นอยู่กับความลาดชัน ยิ่งความลาดชันของไร่มีมากก็ยิ่งต้องทำให้ความแคบของแปลงระหว่างแถวระดับแคบลง ข้อจำกัดของการใช้แถวระดับอย่างพืชตระกลูถั่วที่พบบ่อยครั้งยากที่จะหาและหรือผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นๆที่ใช้ในการขยายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดอย่างเพียงพอต่อการปลูกและดูแลรักษาเป็นแถวระดับ อุปสรรคอีกหนึ่งเรื่อง คือเวลา และแรงงานที่ต้องการเพื่อจะดูแลรักษาพืชในแถวระดับ เช่น การกำจัดวัชพืชเป็นครั้งคราวการตัดแต่งพืชในแถวระดับ การปลูกพืชใหม่ เช่นเดียวกับข้อจำกัดที่พบจากเกษตรที่ทำไร่โดยใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยต้นไม้ตระกูลถั่ว หรือหญ้าแฝกอย่างเดียวคงใช้พื้นที่มีค่าต่อการผลิต ซึ่งไม่ต้องการให้พื้นที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถึงแม้ว่าแถวระดับแบบนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ดิน แต่มีข้อยกเวินอย่างหนึ่งคือ การผลิตใบสดที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์จากต้นไม้ตระกูลถั่วและหญ้าบางชนิดในช่วงฤดูฝน เช่น หญ้าเนเปียร์ ทางเลือกวนเกษตรอีกหนึ่งเหตุผลที่มีประโยชน์หลายอย่าง คือ การใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชผสมผสานที่ให้ร่มเงาน้อยและให้ผลผลิตเป็นอาหารได้ เช่น มะละกอ สับปะรด หวาย มะลิกไม้และชาภายในแถวระดับนั้น มากพืชเหล่านี้ ก็มีคุณค่าสำหรับ เกษตรกรท้องถิ่น อีกทั้งค่อนข้างงายในการจัดหาและเมื่อปลูกแถวระดับแล้ว ให้ประโยชน์สองทางคือ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และยังให้ผลผลิตที่กินและนำไปขายได้ ทั้งนี้เพื่อจะอนุรักษ์ดินให้เต็มพื้นที่ว่างระหว่างซึ่งหญ้าท้องถิ่นได้ เช่น …

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง Read More »

โครงการส่งเสริมเศษฐกิจชุมชน(ความมั่นคงทางอาหาร)และกลุ่มออมทรัพย์ ( VSLA )

มีการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์รูปแบบVSLAและต่อด้วยกิจกรรม การทำเกษตรหลังบ้าน  องค์กรส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายทำเกษตรหลังบ้าน โดยใช้พื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อลดรายจ่าย และรายได้เสริมภายในครอบครัว  เพื่อผลิตผักอินทรีย์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมี      การออมทรัพย์ หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา วัตถุประสงค์สร้างกลุ่มออมทรัพย์ VSLA  เพื่อรวบรวมคนภายในชุมชน ที่เข้าใจกัน อย่างน้อย 10-25 คน สร้างนิสัยการออมและสร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ VSLA รู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือกันที่จำเป็น  เช่น ทำบุญ/ถวาย ช่วยเหลือ หนุนเสริมกันภายในกลุ่ม มีกิจกรรมเกษตรดังนี้ การปลูกผักสวนครัว

โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ)

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์เพื่อพัฒนาชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ        การทำงานเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในการทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือเป้าหมายร่วมกัน และมีความร่วมมือการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดพลังและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่ม หรือเครือข่าย งานเครือข่าย การติดตามเยี่ยมเยือนพื้นที่เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมผู้นำ ด้านสังคม และ จริยธรรม (ด้านจิตวิญญาณ)

ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม เราเป็นผู้อารักษ์ขาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เราในฐานะคริสต์เตียนควรเป็นแบบอย่างในการคืนดีกับพระเจ้า ระหว่าง “เรา กับ พระเจ้า , มนุษย์กับมนุษย์ และ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้” เพื่อรักษาความสมดุลที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างยั่งยืนไว้ให้กับลูกหลานในระยะยาว